|   mapa strony   |

Słowo wstępne


Drodzy Olimpijczycy!

W ciągu przeszło trzydziestu lat istnienia Olimpiady Historycznej przez eliminacje różnych szczebli przewinęły się tysiące uczniów. Wielu z nich weszło już w dorosłe życie.

Część zawodowo zajmuje się historią, ucząc w szkołach lub uprawiając własną pracę badawczą.

Wszystkich tych, którzy byli lub będą uczestnikami Olimpiady łączy zainteresowanie przeszłością.
Udział w Olimpiadzie jest zobowiązaniem do podążania śladami najlepszych.

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów do uczestnictwa w szlachetnej rywalizacji o laury olimpijskie.

Ryszard KuleszaWAŻNE INFORMACJE

Uczniowie zakwalifikowani do eliminacji centralnych przez Komitet Główny OH
1. Jakub Uliński
2. Jakub Dudzik
3. Mikołaj Stępień
4. Jakub Banachowicz
5. Kacper Pielat

(wpis 18.02.2019)

Uczniowie zakwalifikowani do etapu centralnego
1. Jakub Uliński
2. Jakub Dudzik
3. Mikołaj Stępień

Ponadto II Komitet Okręgowy OH w Warszawie wytypował uczniów Kacpra Pielata i Jakuba Banachowicza do finału. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Komitet Główny OH.

(wpis 28.01.2019)

Uczniowie zakwalifikowani do egzaminów ustnych II etapu XLV OH w okręgu Warszawa II

Ambroziak Karolina
Banachowicz Jakub
Białkowska Karolina
Bukowski Miłosz
Cabaj Marcin
Chmielińska Justyna
Chruśliński Kacper
Chudzyńska Natalia
Dobek Mikołaj Jan
Dudzik Jakub
Folga Tomasz
Frączek Jakub
Górczyk Karol Wojciech
Ikier Piotr
Jaworska Julia Weronika
Kapczyński Maciej
Kierczuk Filip
Komorowski Maciej
Kruczyński Kacper
Kuźnicka Karolina
Łyżwiński Maciej
Markiewicz Mateusz
Mądry Jakub
Mendygrał Patryk
Mierzejewska Olga
Oleksiak Łukasz
Opałka Jan
Opęchowski Dominik
Pawlak Krzysztof
Pielat Kacper
Piskorski Filip
Posiadała Justyna
Stankiewicz Patryk
Stępień Mikołaj
Suchocki Michał
Szymaniak Paweł
Tetkowski Karol
Trębicki Damian
Uliński Jakub
Waberski Adam
Wereszko Dominik
Wuszter Paulina
Wyrębkowski Michał
Zdunek Anastazja
Zyśk Łukasz
Żmijewska Justyna

(wpis 18.01.2019)


Szanowni Państwo,
II Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Warszawie uprzejmie informuje, że
1. eliminacje pisemne eliminacji okręgowych OH odbędą się 12.01.2019 r. (sobota) o godz. 10:00 w Instytucie Historycznym UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
2. eliminacje ustne eliminacji okręgowych OH odbędą się 26.01.2019 r. (sobota) o godz. 9:00 w Instytucie Historycznym UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Zakończenie eliminacji okręgowych i ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia ok. godz. 14:00.
3. rozliczenie finansowe uczestników (zwrot kosztów podróży, rozliczenie delegacji) odbędzie się 12.01.2019 r. bezpośrednio po zakończeniu eliminacji pisemnych oraz 26.01.2019 r. w trakcie eliminacji ustnych.
Do szkół zakwalifikowanych do etapu okręgowego zostało wysłane pismo z harmonogramem olimpiady i ankietą kandydata do eliminacji centralnych OH. Czytelnie wypełnione ankiety należy dostarczyć na pisemne eliminacje okręgowe 12.01.2019 r. W ankiecie należy umieścić minimum 5 lektur (3 z wykazu lektur ogłoszonego przez Komitet Główny oraz 2 dowolnie wybrane przez ucznia).
Przypominamy także o konieczności posiadania legitymacji szkolnej (lub dowodu osobistego) zarówno na eliminacjach pisemnych, jak i ustnych.
(wpis 11.12.2018)


DRODZY PAŃSTWO! UCZNIOWIE!
Informujemy, że ruszyła XLV edycja Olimpiady Historycznej w roku 2018/2019.
Tegoroczna edycja Olimpiady Historycznej dla szkół średnich (ponadgimnazjalnych) odbywać będzie się według tych samych zasad, które obowiązywały w roku 2017/2018.
Przypominamy najważniejsze kwestie:
Podobnie jak w ubiegłym roku akces szkoły i uczniów do udziału w Olimpiadzie Historycznej możliwy jest tylko drogą elektroniczną. Rejestracji online dokonują Komisje Szkolne na stronie olimpiadahistoryczna.pl.
Całość I etapu, tzw. szkolnego prowadzą Komisje Szkolne lub Międzyszkolne. Po zakończonych eliminacjach szkolnych, Komisje Szkolne przesyłają tradycyjną pocztą do II Komitetu Okręgowego OH w Warszawie (Św. Wincentego 112/286 03-291 Warszawa), protokoły z eliminacji I stopnia i zgody uczestników na przetwarzanie danych (formularze do pobrania na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl). Do 10 września 2018 pojawią się na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tegoroczne tematy prac pisemnych I etapu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że eliminacje pisemne etapu okręgowego odbędą się 12 stycznia 2019 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa), natomiast eliminacje ustne - 26 stycznia 2019 r. także w IH UW. Informacje o dokładnym czasie eliminacji okręgowych zostaną opublikowane w późniejszym terminie. (02.09.2018; XLV Olimpiada Historyczna)

PARTNERZY I MECENASI

Logo

Dodane pliki - OH 2017/2018

17.09.2017 Na stronie internetowej II Komitetu Okręgowego w Warszawie dostępne są już - oprócz regulaminu i terminarza Olimpiady Historycznej na rok szkolny 2017/2018 - Protokół z eliminacji I etapu oraz Karta oceny pracy pisemnej (patrz zakładka "Pliki po pobrania" w menu po lewej).

Nowy regulamin i terminarze

03.08.2016
Na stronie internetowej II Komitetu Okręgowego w Warszawie zamieszczone zostały terminarze Olimpiady Historycznej na lata szkolne 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019, a także nowy Regulamin OH.

XLII Olimpiada Historyczna w roku szkolnym 2015/2016

08.09.2015
Szanowni Panstwo!

Na stronie Komitetu Okregowego Olimpiady Historycznej Warszawa II opublikowany został terminarz XLII Olimpiady Historycznej (rok szkolny 2015/2016).

Regulamin oraz wykaz lektur znajdują Państwo na oficjalnej stronie Komitetu Głównego (http://www.olimpiadahistoryczna.pl) oraz na niniejszej stronie (boczne menu).

Z wyrazami szacunku,
Komitet Okregowy Olimpiady Historycznej Warszawa II

[ wszystkie aktualności ]